Çolakoğlu Hukuk
Zeki YILMAZER
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
zeki@colakogluhukuk.com
Avukat